Pilviä, pelejä ja kiviä

OpenSSL ja ECC-sertifikaatin generointi

Jossain tilanteissa on tarve luoda oma ECC-sertifikaatti esim. JSON Web Token (JWT) -allekirjoituksia varten. Alla vaihteet, joiden avulla tämä onnistuu käyttämällä Linux-ympäristöistä yleensä vakiona löytyvää OpenSSL-komentorivityökalua.


Cloudflare Pages ja GitHub Actions

Cloudflaren Pages-palvelu mahdollistaa staattisten sivujen luonnin ja jakelun asiakkaille. Pages sisältää myös oman continuous deployment -toiminnallisuuden (CD), mutta siinä olevien erinäisten rajoitusten takia voi jossain tilanteissa olla helpompaa käyttää esim. GitHubin CD-toimintoja, ja jättää Pagesin vastuulle vain sisällön jakelu.


C# ja permutaatiot (IEnumerable-tapa)

Monien ohjelmointikielten kirjastoista löytyy valmiina permutaatioiden rakentamiseen soveltuvat metodit (esim. C++:n std::next_permutation), mutta valitettavasti C#:n kohdalla ei näin ole. Hätä ei ole kuitenkaan suuri, sillä permutaatioiden toteuttamiseen kelpaavan metodin saa aikaan muutamalla koodirivillä.