S3 ja staattisten sivujen jakelu eteenpäin

Published on Saturday, December 29, 2018

Yleistä löpinää

Edellisessä blogi-kirjoituksessa kävin läpi lyhyesti CloudFlaren käyttöönottoa CDN:n osalta, ja tällä kertaa vuorossa on Amazonin S3.

S3 on lyhenne sanoista Simple Storage Service, ja se on Amazonin pilvipalvelu tiedostojen säilömiseen. S3 on hyvä alusta esim. varmuuskopioiden tallentamiseen ja kuvatiedostojen jakeluun, mutta tässä tapauksessa käytän S3:sta vain yksinkertaisena HTTP-palvelimena.

S3:ssa tiedostoja tallennetaan bucketeihin (huono suomennos olisi saavi tai ämpäri), ja jokaiselle bucketille voidaan määrittää omat asetukset esim. käyttöoikeuksien ja käytössä olevien ominaisuuksien osalta.

Tiedostojen siirtäminen buckettiin onnistuu vaikkapa selaimella suoraan AWS Consolen kautta. Suurten tiedostomäärien kanssa kannattaa käyttää kuitenkin parempia työkaluja, ja itselläni käytössä on graafinen Cyberduck-ohjelma.

Asetukset

Pähkinänkuoressa homma menee seuraavasti:

 • Luodaan ilmainen AWS-tili, jos sellaista ei vielä ole. Ilmaisessa tilissä S3-tallennustilaa saa 5 gigatavua, joka riittää erinomaisesti blogisisällölle. Tilin luominen vaatii luottokortin.

 • Luodaan uusi S3 bucket, joka nimetään samalla nimellä kuin halutun blogin osoite, tässä tapauksessa siis mc.raiha.rocks. Regionilla ei CDN-palvelujen kanssa käytettynä ole niin paljon väliä, mutta ilman niitä bucket kannattaa sijoittaa sille regionille, joka on lähinnä sitä paikkaa, josta kohdistuu eniten liikennettä buckettiin.

Bucketin nimi

 • Kun bucket on luotu, tehdään siitä HTTP-yhteydellä saavutettava menemällä kyseisen bucketin Properties -osioon, josta valitaan Static website hosting -kohta. Aukeavasta ikkunasta valitaan Use this bucket to host a website -valinta ja annetaan nimet sekä Index- että Error-dokumenteille. Save-nappia painamalla asetukset astuvat voimaan. Kyseisestä ikkunasta kannattaa kopioida talteen Endpoint-osoite, joka kopioidaan myöhemmin CloudFlaren DNS-asetuksiin.

Bucketin properties

Static web hosting -asetukset

 • Viimeiseksi annetaan kaikille oikeus poimia bucketista yksittäisiä tiedostoja (jotta selain saa tiedostoja ladattua bucketista). Tämä tapahtuu Permissions -kohdan alla olevasta Bucket Policy -osiosta, jonne laitetaan seuraavanlainen teksti
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "PublicReadGetObject",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": "*",
      "Action": "s3:GetObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::BUCKETIN_NIMI_TÄHÄN/*"
    }
  ]
}

Bucket Policy -asetukset

Lopputekstit

Tässä vaiheessa kannattaa buckettiin siirtää index.html-tiedosto, ja kokeilla että aiemmin kopioitu Endpoint-osoite aukeaa selaimessa. Tiedoston voi siirtää S3:een esim. selaimella Overview-osion Upload-napin kautta avautuvalla työkalulla

S3 upload

Jos osoite toimii selaimessa, voi kyseisen osoitteen ottaa käyttöön CloudFlaren kanssa.

👍