Yksikkötestauksen automatisointi GitHubin ja CircleCI:n avulla

Published on Saturday, February 23, 2019

Kolmisen viikkoa sitten kirjoitin miten yksikkötestausta voi automatisoida GitHubin ja Travis CI:n avulla. Tällä kertaa vuorossa on sama käytäntö GitHubin ja CircleCI:n kanssa.

Travis CI:n ja CircleCI:n erot

Travis on aloittelijoille todennäköisesti helpompi vaihtoehto, koska siinä pohjat ovat valmiiksi määritettyjä, jolloin helpoimmillaan tarvitaan vain muutaman rivin asetustiedosto. Tämän jälkeen testitapaukset suoritetaan automaattisesti, ja projektinhallinassa näkyvät vihreät lätkät pitävät verenpaineen alhaisena.

Joissakin tilanteissa Travisin tarjoamat valmiit pohjat eivät kuitenkaan ole riittäviä, jolloin kannattaa kokeilla CircleCI:tä. Suurin ero näiden kahden palvelun välillä tekniikan osalta on se, että CircleCI:ssä kaikki suorittaminen rakentuu Docker-konttien päälle.

Dockerin myötä myös monimutkaisempia testaus- ja julkaisujärjestelmiä on mahdollista rakentaa ja ylläpitää järkevästi yhdistelemällä erilaisia kontteja ja asetuksia. Jos omassa ohjelmistoprojektissa on jo Docker käytössä, ei CircleCI:n käyttöönotto ole vaikeaa.

CircleCI:n hinnoittelu

Avoimen lähdekoodin projekteille CircleCI on monien muiden palveluiden tapaan täysin ilmainen. Kaupallisella puolella on myös tarjolla ilmainen Free-taso, jossa käyttöön saa yhden Linux-koneen tietyillä rajoituksilla. Suuremmille yrityksille hinnoittelu lähtee 8 dollarista kuukaudessa kehittäjää kohden.

CircleCI:n käyttöönotto

Kuten monissa muissakin palveluissa, aloitetaan CircleCI:n käyttöönotto rekisteröitymällä palveluun.

Tälläkin kertaa käytetään rekisteröitymiseen GitHub-tunnuksia.

CircleCI ja GitHub Sign up

ja CircleCI:lle annetaan lupa lukea ja muokata halutun käyttäjätunnuksen alta löytyviä GitHub-projekteja

CircleCI ja GitHub Sign up osa 2

Tämän jälkeen päästään käsiksi CircleCI:n tarjoamiin toimintoihin. Koska kyseessä on täysin uusi projekti (ja täysin uusi käyttäjä CircleCI-palvelussa), käytetään Set Up New Project -nappia, jolla päästään eteenpäin.

CircleCI ja Set Up New Projects

Aukeavasta Add project -osiosta valitaan se GitHub-projekti, johon CircleCI halutaan ottaa käyttöön. Valinta tapahtuu halutun projektin kohdalla olevalla Set Up Project -napilla.

CircleCI ja Set Up Project

Valitettavasti CircleCI ei tarjoa valmista pohjaa C#-projekteille, mutta koska kyseessä on Docker-pohjainen ratkaisu, ei sellaisen luominen vaadi kovin paljoa työtä.

CircleCI ja oletuspohja

Eli käytännössä valitaan käytettävä Docker-image, ja annetaan ajettavat komennot. Omalla kohdalla lopputuloksena on yksinkertainen kahdeksasta rivistä koostuva config.yml-tiedosto

version: 2
jobs:
 build:
  docker:
   - image: microsoft/dotnet:2.2-sdk
  steps:
   - checkout
   - run: dotnet test tests/tests.csproj
 • Image-kohta kertoo käytettävän imagen, joka on tässä tapauksessa Microsoftin oma virallinen julkaisu Dotnet Coren 2.2-versiolle. SDK-julkaisu mahdollistaa koodin kääntämisen, joka on tämän projektin osalta vaatimus testitapauksien suorittamiselle
 • Steps-osion checkout-kohta suorittaa lähdekooditiedostojen lataamisen GitHubista
 • Steps-osion jälkimmäinen kohta suorittaa puolestaa dotnet test -komennon testitapausten suorittamista varten

Kyseinen tiedosto laitetaan projektissa .circleci-kansioon, jolloin lopullinen polku tiedostolle on .circleci/config.yml. Windowsin oman tiedostonhallinnan kanssa kansiota luotaessa on käytettävä nimeä .circleci. , jotta kansion luominen onnistuu.

Kun tiedosto on paikallaan, kommitoidaan se versionhallintaan ja työnnetään GitHubiin. Sitten painetaan CircleCI:ssä olevaa Start building -nappia.

CircleCI ja Start building

Ja jos operaatio onnistui, on lopputuloksena suunnilleen seuraavalta näyttävä ilmestys

CircleCI ja Succeeded

CircleCI:n tulosten näyttäminen muille

Kun CircleCI on otettu käyttoon, voi testien suorituksesta tulevan login sisällyttää vaikkapa kyseisen ohjelmistoprojektin readme.md-tiedostoon. Tämä tapahtuu valitsemalla haluttu projekti CircleCI:n sivuilta, ja klikkaamalla Settings-osion alta löytyvää Notifications-kohdan Status Badges -valintaa.

CircleCI ja Status Badges

Ja Embed Code -kohdasta voi kopioida suoraan Markdown-yhteensopivan lätkän haluttuun .md-tiedostoon

CircleCI ja Status Badges Embed Code

Lopputulos näyttää GitHubissa seuraavanlaiselta

CircleCI ja GitHub badge

👍