DocFX ja C#-projektin dokumentoinnin luonti

Published on Saturday, May 16, 2020

DocFX ja C#-projektin dokumentoinnin luonti

Joskus omassa ohjelmistoprojektissa tulee tarve koodin kommenteista ja metodeista luotavalle dokumentaatiolle. Eri ohjelmointikielissä ja -ympäristöissä on erilaisia tapoja ratkoa tämä asia, ja tässä kirjoituksessa esittelen helpohkon tavan C#-projektien osalta.

DocFX

DocFX on Microsoftin oma työkalu, jonka avulla olemassa olevista C#-projekteista saa luotua dokumentaation. DocFX toimii Windows, Linux ja Mac OS -käyttöjärjestelmillä (Linuxilla ja Mac OS:n kanssa mono on asennettava), ja koska kyseessä on komentorivityökalu, on se helppo automatisoida erilaisissa pilviympäristöissä.

DocFX kaivaa tarvittavat tiedot projektista, ja luo siitä halutun teeman mukaisen HTML-dokumentaation. Tämän dokumentaation voi sitten vaikkapa laittaa mukaan projektin versionhallintaan, tai halutessaan julkisille internet-sivuille.

Asennus

DocFX on helpoin asentaa joko Chocolateyn tai Homebrewin avulla.

choco install docfx -y

tai

brew install docfx

Vaihtoehtoisesti asennuspaketin voi ladata manuaalisesti GitHubin Release-osiosta ja purkaa paikalliselle koneelle haluttuun hakemistoon (tässä kohtaa järjestelmän PATH:iin kannattaa lisätä polku DocFX:n kansioon).

Käyttöönotto

DocFX:n käyttöönotto tapahtuu komentorivin kautta. Aluksi siirrytään projektin hakemistoon, jonka jälkeen dokumentointipohja luodaan seuraavalla komennolla

docfx init -q -o docs

-q ottaa oletusasetukset automaattisesti käyttöön ja -o:lla määritetään se hakemisto, johon DocFX:n tiedostot halutaan tallentaa. Tässä tapauksessa dokumentaatio halutaan docs-hakemistoon.

DocFX lisää sopivat .gitignore-tiedostot automaattisesti, jolloin vain dokumentaation generoinnin luonnin kannalta tärkeät tiedostot päätyvät versionhallintaan.

Projektiasetusten muokkaus

DocFX:n projektikohtaiset asetukset löytyvät docfx.json-tiedostosta. Kyseisessä tiedostossa metadata -> src -> files -kohdan avulla määritetään se, että minkä kansioiden alta löytyvistä projektitiedostoista dokumentaatio luodaan.

{
 "metadata": [
  {
   "src": [
    {
     "files": [
      "src/CSChaCha20.cs"
     ],
     "src": ".."
    }
   ],

tässä tapauksessa käytetään siis ../src-kansiossa olevaa CSChaCha20.cs-tiedostoa projektin rakennetta tarkistaessa. Yksittäisten kooditiedostojen ohella on mahdollista käyttää myös .csproj-tiedostoja projektin rakenteen määrittämiseen, mutta tämä vaatii sen, että Visual Studio on asennettu koneelle, koska DocFX käyttää tällöin msbuild:ia projektin kääntämiseen.

Halutun teeman voi puolestaan vaihtaa template-kohdan avulla

"template": [
   "statictoc"
  ],

tässä tapauksessa oletusteema on korvattu statictoc:illa

Dokumentaation luonti ja esikatselu

Dokumentaation luonti ja esikatselu onnistuu ajamalla dokumentoinnin kansiossa seuraava komento

docfx --serve

ja jos operaatio onnistui oikein, voi dokumentaatiota tutkailla selaimella, kun avaa vain osoitteen http://localhost:8080

Varsinaiset HTML-dokumentaatiotiedostot löytyvät puolestaan _site-kansiosta, jonka voi sitten kopioida mille tahansa palvelimelle, joka tukee staattisten internet-sivujen jakelua

Lisätiedostojen muokkaaminen

Luodussa docs-kansiossa index.md-tiedosto on ns. ensimmäinen näkymä, jonka dokumentaatiota lukeva taho näkee. Koska kyseessä on Markdown-tiedosto, voi sitä muokata haluamallaan tekstieditorilla.

Toinen ensikosketustiedosto on docs/api-kansiossa oleva index.md-tiedosto, jonka sisältö näkyy API-osioon mentäessä

Kansioissa olevien toc.yml-tiedostojen avulla voidaan määrittää, mitä osioita kussakin osiossa näkyy. esim. articles-osiot saa poistettua poistamalla

- name: Articles
 href: articles/

kohdat *.yml-tiedostoista.

Lopputulos

Omasta CSharp-ChaCha20-NetStandard-projektista luodun HTML-dokumentaation löytää täältä

📄