C# ja permutaatiot (IEnumerable-tapa)

Published on Monday, January 9, 2023

C# ja permutaatiot (IEnumerable-tapa)

Monien ohjelmointikielten kirjastoista löytyy valmiina permutaatioiden rakentamiseen soveltuvat metodit (esim. C++:n std::next_permutation), mutta valitettavasti C#:n kohdalla ei näin ole. Hätä ei ole kuitenkaan suuri, sillä permutaatioiden toteuttamiseen kelpaavan metodin saa aikaan muutamalla koodirivillä.

Koodi

using System.Linq;

static IEnumerable<IEnumerable<T>> GetPermutations<T>(IEnumerable<T> list, int length)
{
  if (length == 1) return list.Select(t => new T[] { t });

  return GetPermutations(list, length - 1)
    .SelectMany(t => list.Where(e => !t.Contains(e)),
      (t1, t2) => t1.Concat(new T[] { t2 }));
}

yllä oleva koodi ei ole suorituskyvyn osalta paras mahdollinen, koska käyttää LINQ:ta uusien permutaatioiden tekemiseen.

Koodi hyödyntää C#:n IEnumerable-rajapintaa, jolloin uusi permutaatio toteutetaan vasta pyytämisen yhteydessä, eikä kaikkia permutaatioita generoida automaattisesti ohjelman muistia kuluttamaan.

Käyttäminen

Alla oleva esimerkki tulostaa kaikki erilaiset kolmen merkin pituiset merkkiyhdistelmät, joita voidaan tehdä kirjaimista a, b ja c.

char[] aakkoset = new[] {'a', 'b', 'c'};
foreach (var permutaatio in GetPermutations(aakkoset, 3))
{
  Console.WriteLine(string.Join(',', permutaatio));	
}

Jolloin lopputulos on

a,b,c
a,c,b
b,a,c
b,c,a
c,a,b
c,b,a

Voit testata kyseistä koodia suoraan .NET Fiddle -palvelussa.

Jos taas puolestaan haluat tulostaa numeroista 1-5 koostuvat kahden numeron yhdistelmät niin koodi olisi puolestaan seuraavanlainen:

int[] numerot = new[] {1, 2, 3, 4, 5};
foreach (var permutaatio in GetPermutations(numerot, 2))
{
  Console.WriteLine(string.Join('-', permutaatio));	
}

Voit testata kyseistä koodia suoraan .NET Fiddle -palvelussa.

Huomautus

Permutaatioiden määrä kasvaa syöteavaruuden kasvaessa kertomana eli n! takaa sen, ettei kovin suurta syöteavaruutta voi käydä kokonaisuudessaan läpi, koska permutaatioita on niin paljon ettei niitä ehdi iteroida läpi missään järkevässä ajassa.

⛰️